Meie teenused

Ehitamine

Ehituse planeerimisest siseviimistlusteni..

Ehitamise planeerimine

Kui plaanite ise kodu loomisel aktiivselt kaasa lüüa või tellite tööd ettevõtest, on kasulik jälgida kogu protsessi tervikuna. Allpool kirjeldatu on üldistav ja võib varieeruda vastavalt olukorrale. Enne ehitamise alustamist tuleks teha riskianalüüs, kas töömaale on vaja valvet ja- või ehitusaegset kindlustust. Tööde sujuvaks ja ajaliselt optimaalseks teostamiseks peaks olema tehtud aja graafik. Graafiku koostamisel peaks arvesse võtma võimaliku ebasobiva ilma koefitsenti ja mitte püüda etappe liiga kokku suruda. Graafiku abil on mugav jälgida, milliseid materjale ning millal on vaja, arvestada elektrikute, sanitaartehnikutega jne.

Ehitusetapid

Ehitamise planeerimise alguses peaks olema valmis maja arhitektuurne projekt ja soovitatavalt eriosade projektid või sõlmitud kokkulepped eriosade projekteerijatega.

Platsi ettevalmistamine ja vundamendi ehitus

Selleks, et saaks hakata vundamenti ehitama tuleb rajada sissesõidu tee, tavaliselt teepõhi, mis võimaldaks ehitustehnikal juurdepääsu. Rajatakse väliskommunikatsioonid, vesi, kanalisatsioon, elekter, välisvalgustuse kaabeldus. Kaevatakse vundamendi süvend, ehitatakse vundament ja planeeritakse pinnas uuesti tasaseks. Viimane on eriti oluline, et oleks normaalsed tingimused ehitamiseks ja kuhu materjale ladustada. Ehk siis teostatakse tööd, mis on seotud kaevetehnikaga, luuakse ehituskohale normaalne juurdepääs ja valmistatakse ehituskoht ette Honka puuosa vastuvõtmiseks. Enne tööde alustamist oleks mõistlik lasta geodeedil teed, platsid ja vundamendi asukoht maha märkida, siis võib kindel olla, et tegelik situatsioon hakkab vastama asendiplaaniga.

Honka puuosa vastuvõtmine ja montaaz

See on töölõik, mida soovitame teostada ainult Honka poolt väljäõppe saanud meeskonnal või äärmisel juhul ehitajatel kellel on varasem kogemus palkmajade ehitamisel. Töö sujuvaks laabumiseks on oluline teada, mis järjekorras materjalid maha laadida, et ei tekiks olukorda, kus esmaselt vajaminevad materjalid oleks ebasobivas kohas. Honka poolt autoriseeritud ehitajad omavad konkreetse toote paigalduse kogemust ja on kursis kõigi uuendustega, mis võivad olla tingitud tootearendusest. Tavaliselt on Honka puuosa montaaz kiire, ca 150m2 maja katusealla saamine võtab aega kaks kuni kolm nädalat ja tuleks juba aegsasti valmis olla edasiseks tegevusteks.

Majasisesed kommunikatsioonid

Majal on seinad püsti, katusekate peal ja aknad- välisuksed ees ja järjekord on esimese korruse põranda ehitamise ettevalmistamiseks. Enne põranda betooni valu tehakse kaabeldus, paigaldatakse kanalisatsiooni ja veetorud, põrandakütte korral põrandakütte torud või kaablid. Projekti ja lahenduste põhiselt võib selles osas olla teistsuguseid lahendusi, kuid üldine põhimõte sarnane.

Välisviimistlus ja sisetööd

Sobivate ilmastikutingimuste korral tuleks alustada koheselt peale Honka puuosa montaazi välisviimistlusega. Kruntida immutusvahendiga seinad ja tuulekastid ning muud ilmastiku kätte jäävad puitdetailid. Lõpliku värvitoonide valik on soovitav langetada peale proovi värvimist, et veenduda valiku sobivuses. Võib kasutada nii läbikumavaid (lasuurseid), kui katvaid värve. Oluline, eriti massiivpuidu juures on, et värv ei oleks kilet tekitav vaid veeauru läbilaskev. Akende - uste liistud on mõistlik värvida enne paigaldust ja peale seda, kui seinad on juba värvitud. Sisetöödest saab alustada vaheseinte ehitamisega ja lagede viimistlemisega. Need tööd käivad käsikäes koos elektrikute ja santehnikutega. Kõige viimasena paigaldatakse põrandakate ja liistud.