Palkmaja on energiatõhus

Massiivpuit omab võimet salvestada soojust ja seda vajadusel vabastada.

Üha enam pööratakse igapäeva elus tähelepanu energiasäästmisele. Kontrollimaks üha kasvavat energiavajadust ja igapäeva elu sõltuvust energiast, on kehtestatud hoonetele energiatõhususe miinimumnõuded. 

Honka majade eriline konstruktsioon

Projekteerides Honka palkmajamaja konstruktsioone, lähtume pikaajalistest kogemustest massiivpuidust majade ehitamisel, arendades pidevalt tehnoloogiaid koostöös juhtivate uurimisasutustega. Tagamaks turvalisust ja energiatõhusust Honka majas, kasutame ainulaadseid tehnilisi lahendusi.

Hoone energiatarve ei sisalda pelgalt küttele kuluvat energiat vaid kogu maja funktsionaalseks kasutamiseks kasutatavat enerigat. Üle poole energiakulust võivad moodustada tarbevee soojendamine, köögitehnika, olmeelektroonika, valgustus ja ventilatsioon. Mõistetavalt soovitakse luua võimalikult madalate kuludega kodu. Säästliku kodu loomine algab oskuslikust projekteerimisest, seda nii arhitektuurselt kui ehituslikult.

Patentidega kaitstud tehnilised-, ja disainilahendused ning parimad aknad tagavad hea soojustusega ja kõrge energiatõhususega tulemuse, mis hoiab sooja ka pakaseliste ilmadega ning kaitseb suvekuumuse eest.

Erinevad konstruktsiooni osad peavad moodustama terviku. Pole kasu hästi soojustatud seinast, kui katuslae soojustus on ebapiisav ja aknad puhuvad läbi. Väga oluline on ehituskvaliteet ja siin on selge eelis kõrge ettevalmistus astmega detailidest monteeritud Honka majadel, kus suur osa tööst on eelnevalt ära tehtud soojades ja kuivades tingimustes, täpsete masinate poolt.

Õhutihedus 

Detailite täpsus on see, mis aitab tagada hoone hea õhutiheduse. Just õhutihedus on sageli võtmesõnaks palkmaja soojapidavuse juures, sest ka kõige parema soojustusega maja jahtub ruttu, kui pole piisavalt õhutihe. Mida õhutihedam on maja, seda parem on energiatõhusus. 

Meie palgi profiilil on varade vahele jäävad kiilukujulised sooned, mis surutakse ülemise palgi selga. Selline lahendus muudab palgi varad eriti õhutihedaks. Honka poolt ehitatud palkmajades tehtud mõõtmised on näidanud väga häid tulemusi, kus õhutiheduse näitaja on samal tasemel passiivmajale esitatavate nõuetega. On fakt, et Honka palkseinad on kuni kolm korda õhutihedamad, kui traditsioonilised palkseinad.

Niiskus on alati riski tegur, mis võib põhjustada seintes kulukaid kahjustusi. Honka kasutab palkide tihendamisel juba tehases paigaldatud O - tihendeid. See tagab konstruktsiooni väga hea õhutiheduse ja niiskusturvalisuse ning väldib tihendamisel juhtuda võivaid vigu.

Salvesta energiat- lase päikesel paista!

Massiivpuidul on kordumatu omadus salvestada soojust ja vabastada, mis tähendab, et ka talvine madal päike palkseinale paistes, abistab maja soojendamist. Päikese energia soojendab puidu välispinda, mille järgi soojus kandub öö jooksul sisse, soojendades nii toa õhku. See võimaldab hoida stabiilsena siseõhu temperatuuri ja säästa küttekuludelt. Suvisel ajal kaitsevad räästad maja seinu kuuma päikese eest ja öö jahedus palgis hoiab ka päeval ruumi temperatuuri mõnusa. Palkmaja saab ehitada ka kõrgeima energiatõhususe klassi järgi, säilitades samas palkmaja parimad omadused. Seintele lisatakse lisasoojustus, kasutatakse vastava energiaklassi aknaid- välisuksi, suurendatakse katuslae soojuskihi paksust ja valitakse efektiivsed kütte -ja ventilatsiooniseadmed. Kokkuvõttes pole palkmaja vaid energiatõhus vaid, mis kõige olulisem, pakub lisaks tervisliku sise kliimat, on pikaealine ning niiskusturvaline.

Honka Fusion™ majad - madal energiatarve ja energiatõhusus

Töödates välja Honka Fusion™ kontseptsiooni on kasutatud meie pikaajalisi kogemusi ja kaasatud erinevaid uurimisasutusi leidmaks parimaid lahendusi. Oleme välja arendanud kolm lahendust: Honka Fusion LogHeart™ , Honka Fusion DecoLog™, mis on madalaenergia majad ja Honka Fusion Massive™, kui energiatõhusad majad.

Loe edasi meie Honka Fusion™ kontseptsioonist siit>> 

Honka LowE™ kihilised seinad

Honka LowE™ on suurepärane lahendus ehitamaks vabaaja maja, mida kasutatakse aktiivselt talveperioodil. Palk võib olla nii seina sise, kui välispinnaks. LowE™ vabaaja majad on tänu lisasoojustusele väga hea energiatõhususega, mis tähendab, et küttekulud võivad olla juba 30% madalamad, võrreldes traditsiooniliste meetoditega.  

Honka Säästö™

Honka Säästö™  on lahendus, mis on mõeldud suve- ning vabajamajadele, mida talvel kasutatakse harva. Spetsiaalsed lahendused võimaldavad talvel maja mitte kütta, säästes selliselt märkimisväärselt. Honka naturaalsetes palkmajades ei leidu plastikut, mis erinevalt puidust ei oma võimet imada niiskust ja seda vabastada. Puitmaterjale kasutades, ei saa niiskus koguneda aastaaegade vahetudes, muutes keskkonna rohkem niiskusturvaliseks nii hoonetele kui inimestele isegi, kui maja talveperioodil ei küteta. 

Lihtne viis hoolitseda oma kodu eest aastaringselt on paigaldada eriline tehnoloogiaseadeldis väljaspoole teie suvekodu. See tehnoloogia sisaldab kõike, mis oleks vajalik maja hooldamisel erinevatel aastaaegadel, andes kiire ning lihtsa ligipääsu tavapärastele asjadele nagu kuumavee paak. Sügise saabudes on võimalik tühjendada puhkekodu veesüsteem lihtsa lülitiga, mis tähendab torude mittekülmumist isegi krõbedatel talvekuudel.

Vabaajamajasid on nüüdsest võimalik jätta kütteta kogu talveperioodil. See tähendab, et energiakulu on minimaalne 0 kWh! Honka Säästö™ aitab Teil alandada küttekulusid poole võrra, säästes sadasid eurosid aastas! Kui soovite külastada oma vabaaja maja talvel, on Teil võimalus lülitada sisse vee varustus ilma probleemideta SMS'i teel.